شائبه دخالت در انتصابات!

چطور می‌شود فردی که ذوب در نماینده اصلاح طلب سابق بهبهان است و در دولت قبل بدون حتی یک روز سابقه مشخص، مسئولیتی مهم را در سطح شهرستان تصاحب کرده و عملکرد ضعیفش داد همه را درآورده در دولت فعلی گزینه مسئولیتی بالاتر می‌شود؟

بهبهان‌ما – شنیده‌ها از برخی تغییرات در فرمانداری بهبهان حکایت دارد. فرماندار بهبهان که چند ماهی است فعالیت خود را آغاز کرده تاکنون تغییر مدیریتی محسوسی در سطح فرمانداری و بخشداری‌های بهبهان اعمال نکرده است.

اگرچه انتخاب افراد شایسته، متخصص و تشکیل مجموعه مدیریتی از اختیارات فرماندار محترم است ولیکن برخی اوقات در محافل سیاسی افرادی به عنوان گزینه‌ی یک سمت مهم مطرح می‌شوند، که موجب تعجب و شگفتی است.

چطور می‌شود فردی که ذوب در نماینده اصلاح طلب سابق بهبهان است و در دولت قبل بدون حتی یک روز سابقه مشخص، مسئولیتی مهم را در سطح شهرستان تصاحب کرده و عملکرد ضعیفش داد همه را درآورده در دولت فعلی گزینه مسئولیتی بالاتر می‌شود؟

خط و خطوط سیاسی ماهیت خود را از دست داده و برخی مدیران شهرستان به آسانی با تغییر در شکل و محتوا، قالب هر دولتی را به خود می‌گیرند تا شاید جایگاه مدیریتی شان را مستحکم کنند یا ارتقا دهند.

مطمئنا فرماندار دولت سیزدهم از معیارهای چهارگانه مدیریتی در این دولت مطلع است و نیک می‌داند انتخاب افراد ضعیف و وابسته به جریانات مخالف دولت -از آن حیث که امکان عملی شدن وعده ها را کُند یا متوقف می‌کند- می‌تواند سبب ساز نارضایتی مردم و حامیان دولت را فراهم کند. مضاف اینکه حسب ظاهر دولت سیزدهم در برنامه، اجرا و منش سیاسی با دولت دوازدهم تفاوت دارد پس انتظار می‌رود طبق وعده‌ها افراد شایسته، لایق و کاردان برای سمت‌ها معرفی شوند.

انتخاب افراد برای مسئولیت، پیام روشنی به ناظران سیاسی می‌دهد. وقتی فردی ضعیف، دارای صبغه و سابقه سیاسی نامرئی گزینه تصدی یک مسئولیت می‌شود یا فردی که کارنامه کاری مشخصی ندارد ولی به برخی چهره‌های سیاسی وابستگی دارد برای یک پست مدیریتی در نظر گرفته می‌شود، شائبه دخالت در انتصابات یا موارد دیگر بوجود می‌آید.

 

بیشتر بخوانید:

کلنگ دو پروژه پتروشیمی در بهبهان به زمین زده شد

 

نویسنده: احسان موحدنیا