افزایش ۳۰ درصدی مراجعه بیماران سرپایی کووید به مراکز درمانی خوزستان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش ۳۰ درصدی مراجعه بیماران سرپایی کووید به مراکز درمانی خوزستان خبر داد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش ۳۰ درصدی مراجعه بیماران سرپایی کووید به مراکز درمانی خوزستان خبر داد.

با آغاز فصل پاییز و شیوع بیماری‌های تنفسی و عفونی، آمار مراجعه بیماران کووید در بخش بستری ۱۰ درصد و در بخش سرپایی ۳۰ درصد افزایش داشته است.

در حال حاضر ۵۴ درصد از تعداد کل ۲۳۳ تخت عادی و ۲۰ درصد از تعداد کل ۱۱۳ تخت ویژه اختصاص داده شده به کووید در بیمارستان‌های استان خوزستان جهت بزرگسالان، اشغال است.

از مجموع ۹ تخت ویژه اختصاص داده شده به کودکان در بیمارستان ابوذر، ۷۸ درصد آن اشغال شده است.

 

بیشتر بخوانید:
بهبهان و 7 شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونا