در بیست و پنجمین طرح معلم پژوهنده استان خوزستان

افتخار آفرینی فرهنگیان بهبهانی با کسب ۶ رتبه برتر

بیست و پنجمین طرح معلم پژوهنده استان خوزستان که با شرکت ۳۶ نفر از فرهنگیان شهرستان بهبهان همراه بود؛ که از بین شرکت کنندگان در این جشنواره معلمان بهبهانی خوش درخشیدند.

سارا اشتهار | صبح شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱ رسول عبدی پور مدیر آموزش و پرورش بهبهان در جمع خبرنگاران گفت: معلم پژوهنده آغازی بر دانش آموز پژوهنده، کنکاشگر و جستجوگر است که با همراهی هم، ضامن توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور خواهند شد.

وی توضیح داد: بیست و پنجمین طرح معلم پژوهنده استان خوزستان که با شرکت ۳۶ نفر از فرهنگیان شهرستان بهبهان همراه بود؛ که از بین شرکت کنندگان در این جشنواره معلمان بهبهانی مرضیه جامعی و همکاران رتبه اول، گروه آزیتا یوسفی/زهرا فروزش/حجت حسینی ملایانی رتبه اول، فهیمه شیرعلی رتبه دوم، مرضیه محمدی رتبه سوم و مریم مرادی اول رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهبهان در پایان کسب این موفقیت را به جامعه ی تعلیم و تربیت شهرستان، معاونت های آموزشی، مدیران و کادر اجرایی مدارس و فرهنگیان پژوهنده که افتخار آفرینی کرده اند تبریک گفت.

 

بیشتر بخوانید:
پلمپ یک دبیرستان در بهبهان در آستانه سال جدید تحصیلی!