استخدام های سفارشی در بهبهان – شماره اول

بهبهان ما -1500 درخواست استخدام از چند سال پیش تا کنون، آن هم فقط در یکی از دستگاههای اجرایی شهرستان.افرادی تحصیل کرده و فاقد پارتی که به امید بررسی مدارک و رزومه شان، درخواست اشتغال داده اند. غافل از اینکه برخی نور چشمی های دارای #ژن_قوی با اخذ یک نامه ی (یا تلفن) سفارشی از مسئولین استانی یا محلی – که در آن قید “«نسبت به به‌کارگیری ایشان اقدام و نتیجه را گزارش کنید»” بطور برجسته نوشته شده – ره صد ساله را یک شبه طی می کنند و بدون رعایت حق تقدم و مدرک تحصیلی یا رزومه جذب ادارات دولتی می شوند.
مسئولین دستگاه های اجرایی هم عمدتا بخاطر ترسِ از دست دادن جایگاه مدیریتی خود، ارادتشان را به مبدا صادر کننده نامه (یا تلفن) سفارشی نشان داده و به سرعت مقدمات استخدام نورچشمی ها را فراهم می کنند. بعلاوه برای مخفی ماندن این روند استخدامی و البته توجیه سایر متقاضیان اشتغال، ابتدا نورچشمی ها را در قالب شرکت پیمانکاری جذب و سپس بر خلاف قوانین، بجای سپردن مشاغل خدماتی، آنها را در پست های مصوب و کارشناسی بکارگیری می کنند.
در چند سال اخیر واکنش فرمانداران بهبهان به عنوان نمایندگان عالی دولت در برابر این مسائل، سکوتِ از روی بی خیالی یا سکوت به علت سهیم بودن در این شیوه ناعادلانه بوده است.
نمایندگان سابق بهبهان نیز، به عنوان مرجع اصلی صادر کننده نامه های سفارشی مطرح بوده و بواسطه نامه های بی حد و حصرشان، این سبک از استخدام را به یک رویه ی معمول تبدیل کردند.
امیدواریم آقای مظفری فرماندار بهبهان که همواره بر موضوع مبارزه با فساد تاکید داشته، در آستانه هفته دولت گزارشی از وضعیت فساد اداری در شهرستان بهبهان ارائه و اقدامات خود در این خصوص را تشریح کند. متاسفانه خبرها از سو استفاده برخی، از موقعیت خود برای استخدام همسر و برادرانشان در برخی دستگاه های دولتی حکایت دارد.(!!)
بدون شک کمک و همراهی مهندس کشت زر نماینده محترم بهبهان، برای منسجم کردن روند استخدام دستگاه های دولتی و ارائه اندک فرصت هایِ برابرِ استخدامی در چارچوب آزمون و آگهی عمومی، در اذهان باقی می ماند.