از انتصابات پرحاشیه فاصله بگیرید!

تخطی مدیران کل استانی در انتصاب افرادی ناشایسته به هر دلیل اعم از تحت فشار بودن توسط دیگر مسئولین یا دلایل دیگر‌، قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

احسان موحــدنیا|| برخی اخبار حاکی از تلاش برای ایجاد تغییر در یک سمت مهم فرهنگی و آموزشی در بهبهان است. پیشتر تقلای زیادی برای انتصاب یک بازنشسته به این سمت در بهبهان صورت گرفته بود، که بازخورد رسانه‌های زیادی در کشور داشت.

با تغییر دولت، تغییر در ترکیب مدیریت‌های میانی ضروری و لازم است. با این حال مهم است که فردی قابل و شایسته جایگزین مدیر فعلی شود.

رئیس دولت سیزدهم بارها از دست پاکی و مبارزه با فساد به عنوان شاخصه‌های مهم مدیریتی این دولت -در کنار دیگر شاخصه‌ها- یاد کرده است.

تخطی مدیران کل استانی در انتصاب افرادی ناشایسته به هر دلیل اعم از تحت فشار بودن توسط دیگر مسئولین یا دلایل دیگر‌، قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

 

بیشتر بخوانید:
شائبه دخالت در انتصابات!