احیای دو وقف 14 میلیارد تومانی در بهبهان

به گزارش بهبهان ما سید نورالله جنتي پور اظهار كرد: نيت اين وقف بقعه بشير نذير بهبهان بوده كه خود بقعه 250 متر زمين دارد و اطراف آن نيز هشت هزار متر زمين خالي وجود دارد.

 

وي افزود: وقف بيش از يك هزار سال قدمت داشته و 60 سال پيش اداره اوقاف تقاضاي ثبت سند مي كند ولي اين تقاضا مسكوت مانده و افرادي قصد تصرف آن را داشتند.

 

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بهبهان اظهار كرد: اين زمين هاي اطراف بقعه كاربرد تجاري و مسكوني دارد و ارزش ريالي آن هشت ميليارد تومان است. سند اين موقوفه اخذ شده و براي سرمايه گذاري در زمينه هاي تجاري و مسكوني مهيا است.

 

جنتي پور تصريح كرد: نيت واقف براي درآمدهاي حاصل از اين وقف، عمران و آباداني بقعه بشير نذير است.

 

وي عنوان كرد: موقوفه ديگري كه روز گذشته پس از 70 سال كه تحت تصرف اداره آبفا اين شهرستان بود نيز با اخذ سند مالكيت توسط اداره اوقاف حكم خلعيت آن در حال اجرا بوده و روز يك شنبه هفته آينده با حكم قطعي كه از طريق دادستاني به قوه قهريه ابلاغ شده از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي شود. اين موقوفه بيش از 100 سال است كه وقف شده و نيت واقف از درآمدهاي حاصل از آن براي تامين آب شرب مردم مستمند شهر است.

 

منبع مهر

کد خبر : 1648