نامه مهم نظام مهندسی بهبهان خطاب به شهرداری

آیا پروژه آیت الله وحید بهبهانی ناظر ساختمانی دارد؟

اخیرا نامه نظام مهندسی بهبهان خطاب به شهردار این شهر در فضای مجازی منتشر شده است. این نامه اگرچه مربوط به خردادماه ۱۴۰۱ است ولی حاوی نکات حائز اهمیتی است.

بهبهان ما| اخیرا نامه نظام مهندسی بهبهان خطاب به شهردار این شهر در فضای مجازی منتشر شده است. این نامه اگرچه مربوط به خردادماه ۱۴۰۱ است ولی حاوی نکات حائز اهمیتی است.

تایید نقشه توسط نظام مهندسی شرط لازم برای صدور پروانه توسط شهرداری است. با در نظر گرفتن محتوای این نامه باید مشخص گردد که پروانه ساختمانی پروژه آیت الله وحید بهبهان اصلا صادر شده است؟ اگر صادر شده چگونه بدون تایید نظام مهندسی شهرداری بهبهان نسبت به صدور پروانه اقدام کرده است؟ آیا شورای شهر برای صدور پروانه مصوبه ای داشته است؟ کدام یک از اعضای شورا این مصوبه را امضا کرده اند و چرا؟

نامه نظام مهندسی در خصوص خیابان آیت الله وحید بهبهانی

نامه نظام مهندسی در خصوص خیابان آیت الله وحید بهبهانی

البته سوالات دیگری هم در خصوص خیابان آیت الله وحید بهبهانی وجود دارد که در شماره های بعدی به آن می پردازیم.

هرگونه پاسخ به سوالات مطرح شده توسط افراد حقوقی منتشر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:
آخر و عاقبت پروژه جنجالی خیابان آیت الله وحیدبهبهانی/ آیا فروش سهم شهرداری به نفع شهر است