آغاز تزریق واکسن سرخک در بهبهان

خانواده‌هایی که کودک زیر ۵ سال دارند درصورت تکمیل نکردن ۲ دوز واکسن سرخک به مراکز بهداشت مراجعه کنند.

رییس دانشکده علوم پزشکی بهبهان گفت: طی روزهای اخیر مورد مثبتی از شیوع بیماری سرخک در شهرستان اعلام نشده  است وبا توجه به اخطار‌های وزارت بهداشت لازم است کلیه خانواده‌هایی که کودک زیر ۵ سال دارند سابقه واکسیناسیون فرزند خودشان را بررسی کنند.

 رمضان احدی می گوید: در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون (دریافت ۲ دز واکسن) برا تکمیل واکسیناسیون اقدام کنند.

مراکز بهداشت شهرستان آمادگی کامل برای واکسیناسیون اتباع خارجی را دارند و تاکنون به اتباع غیر ایرانی دز‌های اول و دوم واکسن سرخک تزریق شده است.

پوشش سه ماهه واکسیناسیون سرخک در شهرستان برای دوز اول بالغ بر ۱۰۵ درصد و برای دز دوم بیش از ۹۵ درصد بوده که با توجه به آمار ضروری است خانواده‌هایی که به موقع برای واکسیناسیون فرزندانشان اقدام نکرده‌اند برای تکمیل واکسیناسیون سرخک اقدام کنند.

واکسن‌های سرخک موجود جزء بهترین موارد واکسن‌ها بوده و کارایی آن بیش از ۹۵ درصد است.

والدین توجه داشته باشید در صورت مشاهده هرگونه تب با علائم ظاهری دانه‌های پوستی لازم است برای نمونه گیری به پایگاه بهداشت واقع در اورژانس بیمارستان شهیدزاده مراجعه نمایید.