مقایسه سن داوطلبین انتخابات مجلس نهم و دهم

به گزارش بهبهانما ، مقایسه آماری تعداد کاندیدای ثبت نام شده این دوره با دوره قبل نشان میدهد که تعداد داوطلبین 27% افزایش داشته است.

شباهتی که این دوره با تمام دوره های قبلی داشته عدم حضور کاندیدای خانم است. در هیچ دوره ای از انتخابات مجلس بهبهان داوطلب زن ثبت نام نکرده است.

میانگین سنی داوطلبان این دوره  48 سال در حالیکه در دوره قبل 44 سال بوده است.

مقایسه نهم و دهم

مقایسه دهه تولد داوطلبین دو دوره انتخابات

کد خبر : 5946