28 رتبه زیر 1000 در کنکور 94

به گزارش بهبهانما، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش بهبهان تا کنون 28 رتبه زیر 1000 کشوری و منطقه ای در کنکور امسال مشخص شده است که نسبت به پارسال در رشته های نظری رشد داشته است. لازم به ذکر است هنوز همه رتبه های زیر هزار کنکور به مدیریت آموزش و پرورش معرفی نشده اند.

کد خبر : 3912