25 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی به زندانیان بهبهان

به گزارش پایگاه خبری بهبهان ما، به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای استان خوزستان ، سرپرست مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان گفت :ازابتدای سالجاری تاکنون تعداد 174 نفراززندانیان در قالب 25625 نفر ساعت آموزش دررشته های موتور سیکلت درجه 2 ، کمک برقکار ساختمان ،سرویس و نگهداری خودرو و تراکتور و تیلر ،ICDLدرجه 2 و عکاسی دیجیتال آموزش فنی وحرفه ای رافراگرفتند

سعید عدالت بهبهانی درحاشیه بازدید اززندان شهرستان بهبهان بااعلام این خبر اظهارکرد: برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان در بخش حرفه آموزی وکاردرمانی ازشاخصهای اجرایی برنامه های کاهش آسیب در زندان همسوبا برنامه های فرهنگی اجرا می شود. عدالت بهبهانی بیان کرد: اصلاح وتربیت درزندان ها بارویکرد بازگشت سعادتمندانه به آغوش گرم جامعه وکاهش بار روانی تحمل زندان ودوری ازخانواده اجرامی شود. وی عنوان کرد:با تعامل اداره زندان دوره های آموزشی مختلف فنی وحرفه ای دراین کارگاهها یصورت مطلوب اجرا می شود. عدالت بهبهانی آمادگي و حمايت مرکزآموزش فنی وحرفه ای رادربرگزاري رشته هاي مهارتی در آینده با هماهنگی و همکاری معاونت محترم فرهنگی و تربیتی زندان را اعلام کرد. درادامه رئیس اداره زندان شهرستان بهبهان ضمن قدرداني از تلاش وپیگیری مرکزآموزش فنی وحرفه ای در برگزاري دوره های مهارتی ، توانمندسازی زندنیان رابسیارمهم عنوان کردند. آزاده ابرازاميدوار کرد ارتقاء سطح مهارت شغلي زندانیان با هدف احياء فكر،تشويق و ترغيب روحيه شغلي و پرورش خلاقيت هاي فردي و در صورت ضرورت جايگزين نسبت به جلوگيري از هدر رفتن بيهوده وقت زندانيان تلاش شود.

کد خبر : 2270