گزینه جدید کاندیداتوری انتخابات مجلس در حوزه بهبهان

مطلب زیر عینا از پایگاه خبری شوشان باز نشر می شود و بیانگر مواضع “بهبهانما” نمی باشد.
کیومرث باج نامی آشنایی برای افرادی که به واسطه او حتی برای یکبار گره مشکل شان به وسیله نمایندگان مجلس خوزستان و شاید سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی باز شده است.
باج به شیخ روسای دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوزستان نیز در بهارستان مشهوراست.مسئولیت دفتر دکتر ولی اله شجاعپوریان نیز در کارنامه کاری او دیده می شود.
قطعا اگر مشاهده می کنید دکتر سیدشریف حسینی  فرصتی پیدا می کند تا مسائل استان را به خوبی پیگیری کند و یا در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به بحران ها و مسائل استانی و کشوری به اظهار نظری سریع در میان رسانه ها و افکارعمومی بپردازد را باید بخش اعظمی  از این موهبت را در کارآمد بودن رییس دفتر پرتلاش ، باتجربه ، دلسوز و کاربلد خود  دکتر کیومرث باج جستجو کرد.
سیدشریف بسیاری از کارهای خود را به او تفویض کرده است. چرا که می داند کیومرث باج همانند خود او مردمدار و خوش برخورد و در یک کلمه کار راه انداز است.
از قرار اطلاع دکتر کیومرث باج عزم خود را جزم کرده است تا این بار در قامت یک نماینده مجلس شورای اسلامی به همشهری ها و هم استانی های خود خدمت کند.
گفته می شود با توجه به برخی اخبار و احتمالات و حمایت برخی از بزرگان اقوام و چهره ها از وی، کیومرث باج  از حوزه انتخابیه شهرستان  بهبهان و آغاجاری  خود را نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
باج به دلیل مواضع میانه روانه اش در طول سال های متمادی حضور در  مجالس مختلف از حمایت چهره های شاخص «اصلاح طلب» و «اصولگرای معتدل » کشور و استان برخوردار می باشد.