کشتی گیر شایسته بهبهانی به تیم ملی دعوت شد

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، 9 کشتی گیر در اوزان 55 کیلوگرم عبدالمحمد پاپی از اندیمشک، 66 کیلوگرم مهدی زیدوند از اندیمشک، 71 کیلوگرم رامین طاهری از ایذه، 75 کیلوگرم سعید عبدولی از اندیمشک، رسول گرمسیری از اهواز ، پیام بویری از ایذه ، 85 کیلوگرم حبیب اله اخلاقی و مجتبی کریم فر از اندیمشک، 98 کیلوگرم سید مصطفی صالحی زاده از بهبهان، به همراه یک مربی عبدالکریم کاکاحاجی از دزفول به این اردو که از 30 خرداد ماه در تهران برگزار می شود اعزام خواهند شد.

کد خبر : 3389