کارنامه بهبهان، تالیف دکتر طباطبایی بهبهانی

کتاب کارنامه بهبهان اثر فاخر دکتر سید محمد طباطبایی بهبهانی ( منصور) عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشد . این کتاب  مشتمل بر معرّفي دانشمندان، شعرا، خوشنويسان، صوفيه و اعلام سياسي ولايت باستاني «ارّجان»، از کوره‌هاي پنج‌گانة فارس و بهبهان و کهکيلويه است. نگارنده تلاش کرده تا بر اساس مآخذ و اسناد موجود و بر پاية تاريخ متواتر و شفاهي منطقه، اعلام اين منطقه را معرّفي کند.

در بخش مقدّمة اثر، شرحي بر ويژگي‌هاي منطقة مورد مطالعه از نظر مذهبي، جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي و .. ارائه شده است. اثر حاضر به عنوان دائره‌المعارفي در شناخت افراد برجستة بهبهان در طول تاريخ، جهت استفادة پژوهشگران و علاقمندان به شناخت بزرگان اين منطقه مفيد خواهد بود.

این کتاب با قیمت پشت جلد 42000 تومان در انتشارات امیر مجد ارایه شده است