پلمپ یك واحد غیرقانونی بسته بندی دستمال كاغذی در بهبهان

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان پیرو گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت کارگاه غیر قانونی بسته بندی دستمال کاغذی ، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی  به همراه مأمورین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان  به محل  کارگاه مراجعه نمودند که انجا با  بسته بندی غیر قانونی دستمال کاغذی  که  بدون مجوز و با جعل آرم شرکت های معتبر دیگر اقدام به تولید ، بسته بندی و توزیع انواع دستمال کاغذی می نمودند مواجه شدند .  و با مشاهده اقلام بسته بندی شده غیر مجاز ، اقدام به پلمپ محل و ارجاع پرونده به مرجع قضایی نمودند.

کد خبر : 3684