پلمپ محل ارائه خدمات پزشكی غیر مجاز در بهبهان!

به گزارش بهبهانما، در پی شکایات و دریافت گزارشات مردمی مبنی بر فعالیتهای غیرمجاز پزشکی از قبیل   کاشت مو ، انجام لیزر ، بوتاکس و ….  درسطح شهرستان ، کارشناسان معاونت  درمان دانشکده علومپزشکی   به محل اعزام و پس از تایید تخلف با همکاری ادارات  :  اماکن ، تعزیرات و بنا بر دستور قضایی اقدام به تعطیلی و پلمپمحل نمودند .

لازم به ذکر است که در محل مذکور انواع داروها و دستگاههای لیزرنیز کشف شده است .

کد خبر : 4348