پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری بهبهان مجددا راه اندازی شد

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری بهبهان مجددا راه اندازی شد.

این پرتال قریب به 9 ماه از دسترس خارج شده بود.

کد خبر : 3306