وضعیت اسفبار پارک بوعلی بهبهان

مخاطبی این عکس را فرستاده و از عدم رسیدگی به فضاهای سبز و حفظ و نگهداری پارک‌ها با وجود تعدد نیرو در شهرداری بهبهان گلایه کرده است.

وضعیت اسفبار پارک ابوعلی بهبهان

وضعیت اسفبار پارک ابوعلی بهبهان

کد خبر : 11907