واکنش قوه قضائیه به خبر خروج شریعتی از کشور

به گزارش بهبهان ما به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه: در گزارش‌های هیات‌های اعزامی و تیم‌های بررسی حادثه آبادان، تاکنون گزارشی مبنی بر قصور یا تقصیر مستقیم یا غیرمستقیم استاندار سابق خوزستان در متروپل تسلیم دادگستری استان خوزستان نشده است.

هیچ یک از هیات‌های اعزامی دولت، دادستانی کل و مجلس شورای اسلامی یا سایر مسئولین ودستگاه‌های زیربط در این خصوص قصور و تقصیر مستقیم یا غیر مستقیم استاندار سابق خوزستان در خصوص ریزش متروپل گزارشی به دادگستری خوزستان نداده‌اند از انتشاردهندگان اخبار فوق درخواست می‌شود چنانچه اطلاع یا مستندی از علت فروریختن ساختمان متروپل دارند موضوع را به دادگستری خوزستان اعلام کنند.

این گزارش حاکی است تاکنون هر کسی که دستگاههای ذیربط گزارشی در مورد تقصیر یا قصور ارائه داده اند بازداشت شده است.

دادگستری استان خوزستان از همان روز نخست حادثه از هیات‌ها و مراجع مختلف در مورد بررسی نقش مستقیم یا غیر مستقیم افراد در بروز حادثه متروپل نظر خواسته است که همین امر موجب به دستگیری ۱۴ نفر از افراد دخیل در حادثه متروپل شده که آخرین نمونه دستگیری مربوط به روز گذشته و دستگیری یکی دیگر از افراد مرتبط با سازمان نظام مهندسی می‌شود.

کد خبر : 11961