هندبال دانش آموزی بهبهان چهارم کشور شد

به گزارش بهبهانما، تیمهای هندبال مقطع ابتدایی و متوسطه دوره اول پسران بهبهان به نمایندگی از استان خوزستان در مسابقات آموزشگاهی که از تاریخ 12/5/94 در مشهد مقدس برگزار گردید به مقام چهارم دست یافتند.

منبع : روابط عمومی آموزش و پرورش بهبهان

کد خبر : 4252