نشست هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد با شورای نظارت بر نمایش بهبهان

به گزارش بهبهانما، حاجی زاده سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان، سخایی مسئول انجمن نمایش و محبوب،ربیعی ،تجلی وخیرالهی اعضا شورای نظارت بر نمایش در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات گروه های نمایشی و ارائه راهکار جهت حل مشکلات و کمک به هنرمندان نمایش بهبهان پرداختند.

در پایان جلسه لزوم تهیه یک برنامه مدون جهت هماهنگی اجراهای عمومی، ایجاد ارتباط مناسب و کارآمد میان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن نمایش و شورای نظارت و همچنین الزام گروه های هنری جهت حضور پرسنل نیروی انتظامی در زمان اجراهای عمومی به منظور حفظ نظم و امنیت سالن‌ها و تماشاگران مطرح و مورد تایید حضار قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی ارشاد بهبهان

کد خبر : 4082