نشست مشترك مسئولین دانشكده علوم پزشكی با شهردار بهبهان

به گزارش بهبهانما، نشست مشترك مسئولین دانشكده علوم پزشكی با شهردار بهبهان برگزار شد.

دراین نشست که با حضور مهندس پیدایش شهردار شهرستان و مسئولین دانشکده علوم پزشکی در دفتر سرپرستی دانشکده علوم پزشکی در جهت مرتفع نمودن معضلات موجود در سطح شهر برگزار گردید  و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا موارد ذیل به تصویب رسید.
– معرفی نماینده تام الاختیار از طرف شهردار جهت شرکت در جلسات شورای سلامتدراین نشست که با حضور مهندس پیدایش شهردار شهرستان و مسئولین دانشکده علوم پزشکی در دفتر سرپرستی دانشکده علوم پزشکی در جهت مرتفع نمودن معضلات موجود در سطح شهر برگزار گردید  و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا موارد ذیل به تصویب رسید.

– تشکیل کمیته مشترک دانشکده علوم پزشکی و شهردار جهت ساماندهی معضلات شهر (در بازه زمانی 10 روزه تا حصول نتیجه مورد نظر )

– اولویت بندی از نظر اهمیت مورد و زمان رفع مشکلات موجود تا مرتفع شدن کلیه معضلات موجود در شهر بهبهان از طریق برنامه ریزی در کمیته مشترک

کد خبر : 4351