نشست شورای معاونین آموزش و پرورش بهبهان

به گزارش بهبهانما ویسی سرپرست آموزش و پرورش بهبهان در جمع شورای معاونین گفت : در روند تعلیم و تربیت لازم است به تعارضات دانش آموزان در مدرسه ، خانه و جامعه توجه داشت و همچنین در رویکرد ارتقای کیفیت آموزش و پرورش خلاقیت دانش آموزان جدی گرفته شود.

بهمین منظور و برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش در منطقه نیاز است کارگروه هایی با افراد صاحب نظر در زمینه های آموزشی ، پرورشی ، مالی و خدماتی ، جذب مشارکت های مردمی تشکیل شود تا مسائل حوزه های مختلف تعلیم و تربیت بطور تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب و درستی برای رفع مشکلات و ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش منطقه در استان و کشور ایجاد شود.

کد خبر : 1551