کدام عضو شورای شهر در انتخابات مجلس کاندیدا می شود؟

طبق شنیده های خبرنگار بهبهانما، با توجه به نزدیک شدن به اتمام مهلت استعفای مسئولین دولتی احتمال استعفای یکی از اعضای شورای شهر بهبهان جهت شرکت در انتخابات مجلس از حوزه بهبهان وجود دارد.

به گزارش بهبهانما، کوروش مودت ، چهره نزدیک به اصلاح طلبان، شاید محتمل ترین گزینه استعفا از شورای شهر بهبهان جهت کاندیداتوری در انتخابات مجلس آتی باشد. حضور در مراسمات مختلف مردمی ، برگزاری جلسه هم اندیشی با فرهیختگان و بزرگان شهرستان این گمان را تقویت می کند.

مودت تاکنون در چندین دوره انتخابات شورای شهر بهبهان همواره با آرای بالا به عنوان نفر اول به شورای شهر راه پیدا کرده است و ریاست چندین ساله شورای شهر را در کارنامه خود دارد.

کوروش مودت بی شک، شهرت خود را مدیون مدیریت خود بر مجموعه آموزش و پرورش بهبهان در سالهای نه چندان دور است. مدیریتی که مطلوب ذائقه مردم و بویژه فرهنگیان شهرستان بوده  و شاید بهترین دلیل اقبال مردم به ایشان در سالهای اخیر همین نکته باشد.

اگر چه ساز و کار انتخاباتی کاندیدا در انتخابات شورای شهر با مجلس از حیث کسب آرا متفاوت است، ولی مودت امیدوار است در صورت گرفتن تصمیم نهایی جهت حضور در انتخابات مجلس، به پشتوانه آرای خود در ادوار مختلف شورای شهر ، پیروز انتخابات مجلس شود.

در صورت ورود وی به جمع کاندیدای انتخاباتی مجلس، سوال مهم اینجاست که آیا مودت تا پایان کاروزار انتخاباتی در صحنه باقی می ماند، یا تحت فشار جریان یا افرادی به نفع کسی کنار می رود؟ متاسفانه چنین سابقه ای در بهبهان بوده که کاندیدای محترمی ابتدا عده ای را تحت عنوان حامی دور خود جمع می کند و پس از قدرت نمایی انتخاباتی ، قبل یا بعد از ورود در عرصه انتخابات ، حاضر می شود با وعده ای مدیریتی به نفع کاندیدایی که رای بیشتری دارد ، کنار برود.

بهر صورت تکلیف حضور یا عدم حضور اعضای شورای شهر در انتخابات مجلس تا چند روز آینده مشخص می شود.