مسکن و شهرسازی بهبهان جلوی تفکیک غیرقانونی و تغییر کاربری را بگیرد

در مجاورت بسیاری از مناطق تازه تاسیس در بهبهان هیچ کاربری آموزشی یا فضای سبزی وجود ندارد. شوارع، معابر و کوچه ها دستخوش تغییرات عمده قرار گرفته اند. این موضوع در آینده ای نزدیک می تواند مشکلات عدیده‌ای را در بهبهان بوجود بیاورد.

احسان موحدنیا| به نظر می رسد فساد در شهرداری بهبهان عمدتا از تفکیک‌های غیرقانونی، تغییر کاربری ها و تراکم فروشی نشات گرفته است. برخی به بهانه درآمدزایی و صرف آن در جاری و حقوق پرسنل، اقدام به فروش آینده شهر کرده اند.

این شیوه به روندی عادی تبدیل و متاسفانه منجر به از بین رفتن توازن شهری در بهبهان شده است.

در مجاورت بسیاری از مناطق تازه تاسیس در بهبهان هیچ کاربری آموزشی یا فضای سبزی وجود ندارد. شوارع، معابر و کوچه ها دستخوش تغییرات عمده قرار گرفته اند. این موضوع در آینده ای نزدیک می تواند مشکلات عدیده‌ای را در بهبهان بوجود بیاورد.

در افشای پرونده‌های ویژه اخیر برخی مسئولین شهری نقش پررنگی داشتند. انتظار مردم بهبهان از مهندس جاودان زاده مدیر محترم مسکن و شهرسازی و سایر مسئولین دلسوز شهرستان که روحیه فسادستیزی دارند ایستادگی در مقابل تخلفات عمده شهرداری‌ها در حوزه کاربری‌ها، تفکیک و آینده فروشی است.

کد خبر : 11889