مسعود نیکبخت از ثبت نام منصرف شد

به گزارش بهبهانما ، کاندیدای بهبهان از ثبت نام منصرف شد.

نیکبخت جوان دارای شغل آزاد بود که قصد ثبت نام در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را داشت.

ظاهرا در بین مراحل ثبت نام از ادامه کار منصرف شد

 

کد خبر : 5705