مسابقات تنیس روی میز مقطع متوسطه بهبهان

به گزارش بهبهان ما ؛ مسابقات تنیس روی میز مدارس متوسطه دوره اول شهرستان بهبهان روز پنجشنبه 15/8/93 در سالن تنیس روی میز مجتمع ورزشی خانواده برگزار گردید و نتایج زیر بدست آمد:

تیمی:

1-مدرسه نمونه آزادگان مقام اول مسابقات

2-مدرسه شهید باهنر مقام دوم

3-مدرسه تیز هوشان شهید بهشتی مقام سوم

انفرادی:

۱-سيناصفار مقام اول(باهنر)

۲-حسين حسيني توانا مقام دوم(خاكساري)

۳-احمدرضا حسيني نژاد مقام سوم (نمونه آزادگان)

۴- علي محبي (بهشتي)

کد خبر : 1833