قنوات، دبیر حزب اتحاد ملت ایران در بهبهان شد

اسامي اعضاي شوراي مركزي ( اصلي و علي البدل ) حزب اتحاد ملت ایران، منطقه خوزستان اعلام شد.
براساس این گزارش آقای قنوات مسئول حزب اتحاد ملت ایران شاخه بهبهان شد.
حزب اتحاد ملت ایران یکی از احزاب اصلاح طلب می باشد که مدتی است مجوز تاسیس آن از وزارت کشور صادر شده است.
شجاعپوریان نماینده سابق بهبهان در مجلس ششم و هفتم و شمس الدین وهابی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس ششم از اعضای بهبهانی شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران می باشند.
سایر اعضای حزب اتحاد ملی استان به شرح زیر است.
١- دكتر نبي الله خون ميرزايي-  ريس حزب در استان
٢- عبدالله سلامي – نائب ريس حزب در استان
٣- دكتر صفايي مقدم
٤- دكتر حرج چلداوي
٥- رضا عبيات
٦- سيد صدرالدين مرتضوي
٧- عادل طيبي
٨- دكتر اكبر ظريفي
٩- خانم چم حيدري
١٠- خانم نري موسايي
١١- ابراهيم موسوي
١٢- حميد لويمي
١٣- صادق ساماني
١٤- محمود فرخيان
١٥- مهرداد مقدم
١٦- دكتر محمد جواد دانش
١٧- اميرحسبن فتاحي
١٨- دكتر ابراهيم كرمي
١٩-حبيب اسلامي
٢٠- هادي سواري
٢١- سعيد آل كثير
٢٢- رحيم طبيشي
٢٣-محمد ليموچي
٢٤- اسماعيل ميدري
٢٥ – ناصر عموري
مسولين حزب اتحاد در شهرستان
– شوش. سيد ياسين جزايري
– سوسنگرد. بيت ساعدي
– خرمشهر. رحيم طبيشي
– آبادان. اسماعيل ميدري
– ماهشهر. افشين آريايي
– بهبهان. قنوات
-اميديه نريموسايي
– شادگان. صوفي
– رامهرمز. يوسفي
– ايذه مرادعلي سعيدي پور
– باغملك. مختار نيك مقام
– مسجد سليمان پوريان
– شوشتر امير حسين فتاحي
– گتوند جلال ريسي
– دزفول كريم شاروني
– سردشت كريمي
– انديمشك علمدار اديبي

منبع : شوشان

کد خبر : 5036