فیلم| پر کردن کانال آب در گذر زمان

کانال مهم آب یا آبراه حیاتی در بهبهان به گواه تصاویر پر شده است. تصاویر زیر از نرم افزار گوگل ارث استخراج شده و مربوط به سال ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۰ می باشد.

کد خبر : 11964