فرماندار نظامی، دانشگاهی یا وزارت کشوری برای بهبهان؟!

نزدیک به یک ماه از انتصاب صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان می‌گذرد، نماینده عالی دولت صبح امروز تغییر فرمانداران استان را کلید زد و بنظر میرسد تغییر سایر فرمانداران هم به تدریج انجام شود.

فعالین سیاسی اعم از نمایندگان و جریانات نزدیک به دولت در شهرهای مختلف استان در تلاشند گزینه های پیشنهادی خود را برای فرمانداری ها به استان معرفی کنند.

در بهبهان همانند شهرهای دیگر خوزستان گزینه هایی برای فرمانداری مطرح و محتمل هستند.

انتخاب گزینه‌ای نظامی:

با توجه به صبغه نظامی نماینده بهبهان و وزیر کشور احتمال انتخاب گزینه‌ای نظامی محتمل است.

چهره‌ای دانشگاهی:

استاندار ویژه خوزستان قبل از انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه بوده اتفاقی که پیش از این سابقه نداشته است. حضور فردی دانشگاهی در راس استانداری خوزستان این احتمال را می دهد که فرماندار آتی بهبهان از میان چهره‌های علمی و دانشگاهی استان انتخاب شود.

فرمانداری از بدنه وزارت کشور:

پیش بینی انتخاب فرماندار بهبهان از بدنه وزارت کشور نیز محتمل است. انتصاب فرماندار ویژه‌ی خرمشهر که خود وزارت کشوری است احتمال چنین رویکردی را تقویت میکند. لزوم اشراف کامل بر آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های وزارت کشور، مسائل امنیتی، انتخابات پیش روی مجلس و … از جمله مواردی است که ممکن است تصمیم گیران را برای انتخاب فردی از بدنه وزارت کشور برای شهرستان بهبهان متقاعد کند.

کد خبر : 11897