عکس ویژه از شریعتی در حاشیه یک مراسم

شریعتی

کد خبر : 3380