شورای هماهنگی اصلاح طلبان بهبهان تشکیل جلسه داد

به گزارش بهبهانما شورای هماهنگی اصلاح طلبان شهرستان بهبهان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه رئیس ، نائب رئیس و منشی شورا به مدت 3 ماه انتخاب  و همچنین مقرر گردید از کاندیدای احتمالی جریان اصلاحات و اعتدال جهت ارائه برنامه و سوابق سیاسی و علمی در جلسات بعدی دعوت شود.

اعضای  شورای هماهنگی اصلاح طلبان بهبهان به شرح زیر است

1-صدرالله اسماعیلی
۲مرتضی اسماعیلی
۳-هادی حسینی
۴فیض الله کریمی
۵علی کرمی
۶– هادی عباسی
۷داریوش آقاجری
۸حمیدرضا فرخ احمدی
۹فرشاد نعمتی
۱۰امین اکبری بهبهانی
۱۱فرود ریحانی
۱۲محمد قاسم ظفراصل

کد خبر : 4983