ششمین المپیاد نانو در بهبهان

به گزارش پایگاه خبری “بهبهانما “ششمین المپیاد نانو با شرکت بیش از یکصد دانش آموز پسر و دختر در روز جمعه 04/02/94 برگزار شد.

در راستای شناسایی استعدادهای برتر دانش‌آموزی و کمک به پایدارسازی جریان تربیت نیروی انسانی در زمینه فناوری نانو وکمک به پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در آموزش پایه نانو هرساله المپیادهای دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو در بین دانش آموزان سراسر کشور برگزار می شود.در همین راستا امسال نیز ششمین المپیاد نانو با شرکت بیش از یکصد دانش آموز دختر و پسر در این شهرستان برگزار شد.

کد خبر : 2926