زمان اعلام نتایج آزمون نیروگاه مشخص شد

داوطلبان محترم آزمون استخدامی شرکت تولید برق خوزستان مپنـا ویژه نیروگاه بهبهان جهت آگاهی از نتیجه آزمون روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ 20 و 94/07/21 به وب سایت مرکز آموزش هاي تخصصی به آدرس http://stc.sbu.ac.ir قسمت آزمونهاي استخــدامی مراجعه فرمایید.

جهت مراحل اعلام نتایج کلیک کنید.

کد خبر : 4746