روز شمار هفته دولت در استان خوزستان

به گزارش بهبهانما ، روز شمار هفته دولت در استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان روز شمار هفته دولت در استان خوزستان به شرح زیر است :هفته دولت

منبع: روابط عمومی فرمانداری بهبهان

کد خبر : 4261