روزی که اعتبارنامه نماینده سابق بهبهان به اشتباه رد شد!

به گزارش بهبهانما شکرالله زینعلی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی از حوزه بهبهان بود که در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی مورخه خردادماه 59 درصحن علنی اعتبار نامه ایشان به اشتباه تایید نشد. آنچه در زیر مشاهده می کنید متن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خردادماه 59 می باشد.

گزارش کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه آقای شکرالله زینلی نماینده بهبهان ، این پرونده به علت اعتراض و مخالفت آقایان هادی غفاری و محمد مهدی جعفری در جلسه عمومی مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع شده بود آقایان فوق الذکر در جلسه مورخه ۱۹ خرداد ماه ۵۹ در کمیسیون تحقیق حضور بهمرسانیده و کتبا اعتراض خود را مسترد نمودند با ذکر دلایل . بنابراین کمیسیون تحقیق در جلسه مورخه ۱۹ خرداد خود به اتفاق آراء گزارش شعبه سوم مجلس را مبنی بر صحت انتخابات بهبهان و صلاحیت نمایندگی آقای زینلی تایید مینماید .

شرحی که آقایان داده اند :
آقای هادی غفاری مرقوم فرموده اند که با توجه به سابقه مبارزاتی آقای شکرالله زینعلی و با توجه به عدم وجود دلایل مبنی بر شکایت علیه ایشان با معذرت خواهی از آقای زینعلی اعتراض خود را پس میگیرم .
آقای محمد مهدی جعفری مرقوم فرموده اندازبهبهان به من تلفن شد که آقای زینعلی که از بهبهان انتخاب شده اند ، منشی کانون حزب رستاخیز بوده است و در ضمن عضو جمعیت ضدبهائی بوده و در آن هنگام به ساواک گزارش نوشته است مبنی بر عدم دخالت در امور سیاسی و تعهد کرده است که اگر جریانی در جمعیت پیش آمد به ساواک گزارش دهند من از تلفن کننده خواستم که مدرک رابفرستد و چون هنگام طرح اعتبارنامه مدارک نرسیده بود با تصویب آن مخالفت کردم که به کمیسیون تحقیق برسد و تا این زمان صحت گزارش تلفن فوق الذکر بمن ثابت نشده است .
رئیس- آقای دکتر یزدی بفرمائید .
مخبر ( دکتر یزدی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، علت اینکه این پرونده ها به کمیسیون تحقیق ارجاع شد این بود که در جلسه عنی آن روز بعضی از آقایان به گزارش شعبه اعتراض کردند ولی مجددا بعد از تنفس پس گرفته خود مجلس رای داد که این کافی نیست و باید به کمیسیون تحقیق برود تا به دلایل اعتراض رسیدگی بشود و نظر نهائی را کمیسیون بدهد ما هم بهمین دلیل پرونده را بررسی کردیم و بدلایلی که آقایان داشتند رسیدگی شد . با توجه به اینکه خودشان هم معترف بودند که این دلایل کافی نیست دوباره با رای مثبت نسبت به گزارش شعبه به مجلس گزارش دادم و هر چهار گزارش که امروز از طرف کمیسیون تحقیق به مجلس تقدیم شده بر همین منوال است .
رئیس- بنابراین ما اگر معیار گذشته را بگیریم باید همین اندازه که گزارش کمیسیون تحقیق را مطرح می کنیم مبنی بر اینکه موافقت شده است بنابراین می گوئیم که تصویب شد و این کاملا برخلاف آئین نامه است .”

کد خبر : 4407