رئیس دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان دبیر اجرایی هفته پژوهش شهرستان شد

به گزارش بهبهانما طی حکمی از سوی استاندار خوزستان دکتر سید نژاد به عنوان دبیر اجرایی هفته پژوهش شهرستان منصوب شد.

در این حکم آمده است: براساس تصمیمات ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان دبیر اجرایی ستاد شهرستانی هفته پژوهش و فناوری سال 1394 در شهرستان بهبهان منصوب می نمایم. امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با فرمانداری و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی آن شهرستان در امور محوله موفق و موید باشید.

عبدالحسین مقتدایی

استاندار خوزستان

هفته ملی پژوهش از 22 آذرماه در سراسر کشور آغاز می شود.

کد خبر : 5148