دریافت وجه از اولیا در زمان آموزش مجازی ممنوع است

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش گفت: تا زمان بازگشایی مدارس دریافت هرگونه وجه با هر عنوان از اولیای دانش‌آموزان برای کمک به مدرسه تخلف است.

وی ادامه داد: با مجازی شدن آموزش، مدارس تعطیل شده اند و هیچ فوق برنامه ای در مدارس ارائه نشده است و بنابراین دریافت وجه از اولیا برای کمک به مدرسه هیچ توجیه قانونی ندارد.

احمدی گفت: دریافت شهریه در مدارس خاص دولتی که شهریه مصوب دارند نیز باید براساس اجرای فوق برنامه ها به صورت مجازی باشد و درصورتی که مدرسه نتواند فوق برنامه های آموزشی را اجرا کند باید از دریافت شهریه خودداری کند و شهریه های گرفته شده را نیز برگرداند.

او افزود:  دریافت وجه از اولیا برای پرداخت قبوض آب و برق و گاز مدرسه نیز ممنوع است و در صورت اعلام شکایت برخورد خواهد شد.

خانواده ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند به دفاتر رسیدگی به شکایات و تخلفات در ادارات آموزش و پرورش مراجعه و موضوع را گزارش کنند و یا با ورود به سامانه shekayat.medu.ir شکایت خود را ثبت کنند تا رسیدگی شود.

کد خبر : 11874