حضور دکتر سیدنژاد در دیدار روسای دانشگاه ها با مقام معظم رهبری+عکس

سید نژاد در دیدار با 1رهبری

دکتر سیدنژاد نفر دوم سمت چپ

کد خبر : 5009