جوابیه شریعتی به متن منتشر شده در بهبهانما

به گزارش بهبهانما چندی قبل متنی با عنوان “آقای محمد باقر شریعتی پاسخ دهند” نوشته سید مختار موسوی در بهبهانما باز نشر شد. سایت نماینده شهرستان 94/7/26 جواب این متن انتقادی را به صورت زیر داده است:

شریعتی

از نماینده محترم بابت مطالعه انتقاد صورت گرفته تشکر می کنیم. انتظار از ایشان این است که دعوت بهبهانما جهت مصاحبه اختصاصی را قبول فرمایند. در خواستی که تا کنون بارها بدن پاسخ مانده است.

کد خبر : 4851