تکذیب استخدام بدون ضابطه در دانشکده علوم پزشکی بهبهان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان اعلام کرد: اخیرا لیستی در فضای مجازی تحت عنوان استخدام نیروهای شرکتی در دانشکده علوم پزشکی در حال دست به دست شدن می باشد،که روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان ضمن تکذیب هرگونه استخدام بدون ضابطه و آزمون در خصوص شیوه جذب و بکارگیری پاره ای توضیحات را ضروری می‌داند.

۱-در تاریخ ۹۹٫۱۱٫۲۴امتحانی از طریق سازمان سنجش جهت جذب ۳۸۱نفر نیرو در رسته های اداری و تخصصی برای بکارگیری در واحد‌های مختلف زیر مجموعه و ستاد دانشکده صورت گرفت که قبول شدگان در این آزمون در حال طی مراحل پایانی و جذب می‌باشند که دانشکده هیچگونه دخل و تصرفی در جذب این نیروها نداشته است و آزمون از طریق وزارت بهداشت بر حسب نیاز دانشکده صورت گرفته است.

۲-لیستی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده مربوط به سال ۹۹میباشد که با تغییر مدیریت و انتصاب دکتر رمضان احدی به ریاست دانشکده علوم پزشکی بهبهان لیست مربوطه باطل اعلام گردید و در اولین جلسه هیئت رئیسه دانشکده موضوع مطرح گردید و ریاست دانشکده به تمام معاونین دستور دادند بکارگیری نیروهای دانشکده طی روند قانونی و نظر به مصوبات ابلاغی کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بهبهان به ریاست فرماندار محترم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی جویندگان کار بومی،کلیه جذب و به کار گیری نیرو در ردهای مختلف شغلی(به جز قبول شدگان در آزمون برگزار شده)از کانال اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی به دانشکده با حضور نمایندگان محترم فرماندار و امام جمعه شهرستان و طی مراحلی که شامل بررسی عمومی و ارزیابی مدارک و تخصص های مورد نیاز که بر اساس فرم های استاندارد و پس از تائید هیئت فوق که شامل(نماینده محترم فرماندار،نماینده محترم امام جمعه شهرستان،حراست و بازرسی دانشکده و همچنین نماینده ریاست دانشکده علوم پزشکی بهبهان و نماینده اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی) افراد واجد شرایط جذب و بکار گیری خواهند شد.

در پایان ضمن تشکر از تمامی اصحاب رسانه جهت پیگیری به حق مطالبات قانونی مردم شهرستان تقاضا میشود قبل از انتشار هرگونه خبر مربوط به حوزه بهداشت و درمان صحت آن خبر را از روابط عمومی دانشکده جویا شوند.

کد خبر : 11903