توت فرنگی بهبهان به فارس و تهران صادر می شود

به گزارش پایگاه خبری ” بهبهانما ” به نقل از واحد مرکزی خبر رییس

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان امروز گفت: کار برداشت توت فرنگی در مزارع استان از 15 فروردین آغاز و تا پایان خرداد ادامه دارد و پیش بینی می شود امسال 600 تن توت فرنگی برداشت شود.کیخسرو چنگلوایی با بیان اینکه کاشت توت فرنگی امسال در 35 هکتار فضای آزاد و 10 هکتار گلخانه ای انجام شده است، افزود: پیش بینی می شود در فضای آزاد 10 تن و در فضای گلخانه ای 24 تن توت فرنگی برداشت شود .وی با بیان اینکه شهرستان های بهبهان ،دزفول، اهواز و ایذه از عمده تولید کنندگان توت فرنگی در استان به شمار می روند گفت: توت فرنگی برداشت شده به استان های فارس ،تهران،اصفهان و آذربایجان شرقی ارسال می شود. پارسال 500 تن محصول توت فرنگی از مزارع استان خوزستان برداشت شد.

کد خبر : 2662