تغییر کاربری اراضی کشاورزی: آینده‌ای تاریک برای بهبهان

خاطر جمعی و جسارت عده‌ای افراد سودجو و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی که می تواند خطری برای آینده محیط زیست و زنجیره تامین غذایی باشد علامت سوال‌های زیادی ایجاد کرده است.

سارا اشتهار| شرق، غرب، شمال و جنوب بهبهان را که نگاه میکنید متوجه افزایش محسوس تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شوید. اراضی مرغوبی که روزگاری نه چندان دور تامین کننده بخشی از گندم بهبهان بوده، حالا در سایه غفلت دستگاه های مسئول تغییر کاربری داده و به ویلا تبدیل می شوند.

اینکه خریدار و فروشنده این ویلاها کیست و آیا برخی افراد ذی نفوذ هم یک طرف ماجرا هستند قابل بررسی است.

قانونگذار در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به دنبال آن آیین‌نامه اجرائی این قانون را تصویب کرده است که در آن روند برخورد با مجرمان این تخلفات، تعیین و تبیین شده است.

براساس ماده سوم این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهری جرم محسوب شده و لازم است، جهادکشاورزی شهرستان‌ها و بخش‌ها این تخلفات را گزارش کنند که بعد از احراز شرایط با متخلفان برخورد قانونی شود.

قانونگذار در تبصره یک و دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مأموران جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها و بخش‌ها را موظف کرده تا اراضی که اقدام به تغییر کاربری زراعی و باغی و ساخت و ساز شده‌اند را شناسایی کرده و نسبت به توقف عملیات، راساً بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی و نسبت به قلع و قمع آن با حضور مأمور دادستانی یا دادگاه اقدام کنند.

در صورتی که افرادی در برابر اقدامات مأموران جهادکشاورزی یا دادستانی با حکم قطعی صادر شده، مقابله فیزیکی و درگیری ایجاد کنند و مانع اجرای قانون شوند، علاوه بر مجازات به خاطر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، به عنوان تمرد در برابر مأمورین دولتی حین انجام وظیفه تحت پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.

حال سوال اینجاست جهادکشاورزی بهبهان برای این مهم چه اقدامی انجام داده است؟ آیا گزارشات مستندی از تغییر کاربری‌ها به مسئولین ذی صلاح ارسال شده است؟ آیا نسبت به قلع و قمع تغییر کاربری های غیرقانونی اقدامی انجام شده است؟ در حوزه قضایی عملکرد مسئولان چگونه بوده است؟

خاطر جمعی و جسارت عده‌ای افراد سودجو و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی که می تواند خطری برای آینده محیط زیست و زنجیره تامین غذایی باشد علامت سوال‌های زیادی ایجاد کرده است.

مراجع:

۱- خبرگزاری فارس- “تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم است” – بابک محبوب علیلو – دادستان تبریز- دی ماه ۹۹.

۲-آرشیو بهبهانما

کد خبر : 11899