تصمیم عجولانه شورا برای انتخاب شهردار-خط قرمز روی قومیت

با توجه به شش نفره بودن شورا، قصور در وظایف قابل توجیه است و بنظر می رسد درج تذکر، ارزش صبر برای تعیین شهردار قوی، متخصص و متعهد را دارد.

احسان موحدنیا| شهردار بهبهان در حالی قرار است امروز انتخاب شود که شورای شهر بهبهان شش عضو دارد و وضعیت عضو هفتم مشخص نیست. امری که از نظر حقوقی بدون ایراد نخواهد بود و در صورت وقوع چنین اتفاقی، در مرحله اول اداره کل امور شوراها و شهرداری استانداری خوزستان و در مرحله بعد دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت مردم بهبهان خواهد بود.

شورای شهر اگر در مهلت یک ماه، شهردار مد نظر خود را انتخاب ننماید مشمول ماده ۹۲ قانون شوراها و قصور در وظایف خود خواهد شد که در مرحله اول یک تذکر کتبی بدون اعلان عمومی در پرونده شورا درج خواهد شد.

نکته جالب تر آنکه در صورت بی توجهی شورا به اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی، جریمه بعدی این است که از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال کسر شود!

با توجه به شش نفره بودن شورا، قصور در وظایف قابل توجیه است و بنظر می رسد درج تذکر، ارزش صبر برای تعیین شهردار قوی، متخصص و متعهد را دارد.

اتفاق مشابه در یکی از شهرستان ها را ملاحظه کنید

yun.ir/0li70c

کد خبر : 11883