تشکر از اقدام فرهنگی شهردار بهبهان

به گزارش بهبهانما ، شهردار محترم بهبهان به تمامی پرسنلی که قصد عزیمت پیاده روی اربعین حسینی را دارند، مرخصی و اضافه کار تشویقی می دهد.

مدتی پیش نیز  مهندس پیدایش حق مدیریت و مسئولیت خود را بخاطر کمبود اعتبارات جاری، به پرداخت مطالبات پرسنل شهرداری اختصاص داده بود.

بهبهانما در طول مدت فعالیت تا کنون در خصوص مسائل مرتبط با مدیریت شهری  انتقادات اصولی را متوجه شهردار محترم نموده است و لیکن رسالت خبرنگاری ایجاب می کند، نکات مثبت و تاثیرگذار فرهنگی نیز منعکس شود.

کد خبر : 5129