بیانیه شماره ۳ شورای هماهنگی اصلاح طلبان شهرستان بهبهان

به گزارش بهبهانما متن زیر بیانیه شماره ۳ شورای هماهنگی اصلاح طلبان شهرستان بهبهان می باشد که در اختیار تحریریه بهبهانما قرار گرفته است و بهبهانما صرفا آن را باز نشر می کند.

حال که به یاری ایزد منان ، اقدامات شورای هماهنگی اصلاح طلبان شهرستان ، به تأثیرگذاری مثبت بر جو سیاسی گروه های موجود درشهرستان  بهبهان منجر شده است ، این شورا بر آن است تا دومین گام بزرگ تشکیلاتی خود را به دعوت از یکایک دوستان اصلاح طلب و اعتدال گرایی که جهت کاندیداتوری نمایندگی مردم شریف شهرستان بهبهان در مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی نموده اند ، اختصاص داده و با برپایی جلسات متعدد ، به جمع بندی دقیقی جهت معرفی کاندیدایی درخور نام و شأن شهرستان بهبهان دست یابد . بنابراین ، از تمامی کاندیداهای احتمالی طیف اصلاحات و اعتدال دعوت می شود :

– نماینده ای دائمی برای حضور در شورا جهت هماهنگی و اعلام نظراتشان معرفی نمایند .

– جهت حضور در شورا و پاسخ به پرسش ها و ارائه ی دیدگاه های خود پیرامون مسائل ملی و منطقه ای ، یک زمان سه ساعته با تاریخ معین به شورا اعلام گردد .

بدیهی است این بیانیه به معنای دعوت رسمی از تمامی کاندیداهای احتمالی جریان  اصلاحات و اعتدال می باشد و هیچگونه دعوت خصوصی صورت نمی پذیرد . امید اینکه ، با اتکال بر خداوند تبارک و تعالی و بدور از هرگونه تعصبات قومی و سلیقه های فردی و صرفا براساس تخصص و شایسته سالاری ، در راه آنچه هدف غایی است – یعنی پیشرفت و عمران شهرستان بهبهان  – گامی بزرگ برداریم .

۹۴/۸/۱۷

شورای هماهنگی اصلاح طلبان شهرستان بهبهان

کد خبر : 5026