بهره برداری از دو مسجد در بخش تشان بهبهان

به گزارش بهبهانما، بمناسبت هفته بسيج  دو باب مسجد در بخش تشان بهبهان به بهره برداري رسيد  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج بهبهان گفت اين دو مسجد توسط بسيج سازندگي در روستاهاي جمال جهان وچهل کنار ازتوابع بخش تشان بهبهان به بهره برداري رسيده اند.
سرهنگ خيران پورافزود: براي ساخت وتکميل اين دومسجد که زيربناي آنها 245مترمربع است 475ميليون ريال از اعتبارات قرارگاه محروميت زدايي ناحيه مقاومت بسيج هزينه شده است.

کد خبر : 5092