بهبهان زیر آب!

شهروندی این فیلم را برای بهبهان‌ما ارسال کرده و نوشته: “هم اکنون وضعیت چهار راه بیمارستان – خیابان شهید زیبایی – کوچه شبکه – روبروی کلینیک پزشکی دکتر بهادری”

از مناطق دیگر شهر مثل روبروی آپارتمان قصر هم گزارشات مشابه منتشر شده است.

کد خبر : 11913