برگزاری جلسه هماهنگی راهیان نور دانش آموزی

به گزارش پایگاه خبری بهبهان ما، جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور مدارس متوسطه بهبهان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مدیران متوسطه دوم و جناب سرگرد یوسفی برگزار گردید.سرگرد یوسفی ضمن برشمردن روند برگزاری راهیان نور بر همکاری مدیران در برگزاری این اردوها تاکید کردند.سپس مدیران مدارس به بررسی راههای برگزاری پرشور اردو پرداختند

کد خبر : 2079