برگزاری تریبون آزاد، برای اولین بار در دانشگاه خاتم‌الاانبیا(ص) بهبهان

به گزارش بهبهانما ، کیانی، مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه خاتم الانبیا(ص) در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در اهواز، بیان داشت: بسیج دانشجویی، به عنوان یک تشکل مطالبه گر وظیفه خود می داند تا بستری امن برای بیان خواسته ها و انتظارات بحق دانشجویان فراهم کند و این مهم با پیگیری های انجام شده و همکاری ریاست دانشگاه محقق شد.

برگزاری این تریبون در فضایی آرام و صمیمی که با استقبال بسیار پرشور دانشجویان در هوایی بسیار گرم همراه بود، حدود یک ساعت بطول انجامید و دانشجویان به بیان خواسته ها و انتظارات خود پرداختند.

اهم مطالبات و انتقادات دانشجویان به شرح ذیل عنوان شده است:

_پایین بودن سطح کیفی،کمی و بهداشتی غذای سلف و پیدا شدن مکرر حشرات موذی در غذاها

_اینترنت بسیار ضعیف و نامناسب خوابگاه ها

_ عدم وجود امنیت کافی از میدان زیدون تا درب دانشگاه برای دانشجویان دختر

_مهجور ماندن مسجد دانشگاه در اثر کمبود امکانات و وضعیت بد مسیر تردد به آن

_ ورود سرزده و ناهماهنگ نیروهای تاسیسات و تعمیرات به خوابگاه دختران

_وضعیت نامناسب فضای سبز و نظافت محیط دانشگاه و خرابی های ناشی از عملیات عمرانی

_وضعیت بد کلاس های دانشکده های منابع طبیعی و علوم پایه (بالأخص صندلی ها و تخته وایت برد ها)

_لزوم وجود اورژانش و فوریت های پزشکی در دانشگاه

_فرسودگی امکانات خوابگاه ها و رشد حیوانات موذی در آنها

_نبود سرویس ایاب ذهاب مناسب برای دانشجویان دختر

_تجهیز کتابخانه ها و سالن های مطالعه به امکانات مورد نیاز

کد خبر : 5044